KAYNAKLAR
 1. Çakır A. Nöroloji Uzmanlık Tezi. 2006. http://212.174.46.149/w/tez/pdf/noroloji/dr_arif_cakir.pdf. (Son erişim tarihi:31.05.2011)
 2. Demirkaya M ve ark. Migrenli Kadın Hastalarda Atak Sırasında ve Ataklar Arası Dönemde Seks Hormon Düzeyleri. Journal of Neurological Sciences [Turkish].2008;25(2):84-91.
 3. Tarlacı S. Akut migren atağı tedavisi. Nobel Med. 2006;2(3):4-14.
 4. Yılmaz G ve ark. Auralı ve Aurasız Migrende Plazma Nitrik Oksit Metabolitleri. Türk Biyokimya Dergisi.2005;30(3);236-240.
 5. Alemdar M ve Selekler M. Migren ve kortikal yayılan depresyon. Ağrı. 2006;18(4):24-30.
 6. Siva A. Baş ağrısı epidemiyolojisi. Baş, Boyun, Bel Ağrıları Sempozyum Dizisi. 2002;30:9-14.
 7. Zarifoğlu M, Ertaş M ve ark. Türkiye migren prevalansı hane tabanlı ülke çapında çalışma.
 8. MacGregor EA, et al. Characteristics of menstrual vs nonmenstrual migraine: A post hoc,within-woman analysis of the usual-care phase of a nonrandomized menstrual migraine clinical trial. Headache. 2010;50:528-538.
 9. Ertaş M. Migren. T Klin J Neur. 2003;1(2).
 10. Alemdar M ve ark. Migren türü baş ağrılarının zamansal özellikleri. Ağrı. 2009;21(4):168-174.
 11. Akdal G. Vestibüler migren. Klinik Gelişim. 2010.
 12. Rapoport AM, Bigal ME. ID-Migraine. Neurol Sci 2004;24:S258-260.
 13. Siva A. Migren. Baş, Boyun, Bel Ağrıları Sempozyum Dizisi. 2002;30:39-50.
 14. Yücesan S. Migren ve tedavisi. Turkiye Klinikleri J Neurol-Special Topics. 2008;1:10-21.
 15. Young WB, Silberstein SD. Migraine and Other Headaches. AAN Press Quality of Life Guide. 2004.
 16. Silberstein SD. Migraine. Lancet. 2004;363:381–91..
 17. Rains JC, Poceta S. Headache and sleep disorders: review and clinical ımplications for headache management. Headache 2006;46:1344-1363.
 18. Friedman DI, De Ver Dye T. Migraine and the Environment. Headache. 2009;49(6):941-52.
 19. Abel H. Migraine headaches: Diagnosis and management. Optometry 2009;80:138-148.
 20. Mueller LL. Diagnosing and Managing Migraine Headache. J Am Osteopath Assoc. 2007;107(10 Suppl 6):ES10-16.
 21. Millichap JG, Yee MM. The diet factor in pediatric and adolescent migraine. Pediatr Neurol. 2003;28(1):9-15.
 22. Oral E. Menstrüel Migren. Baş, Boyun, Bel Ağrıları Sempozyum Dizisi. 2002;30:127-130.
 23. Ertaş M. Migrenin akut tedavisi. Klinik Gelişim. 2010;78-81.
 24. Karakurum Göksel B. Menstrüel Migren ve Tedavisi. Türk Nöroloji Dergisi. 2008;14(1):5-14.
 25. Evers S, et al. EFNS guideline on the drug treatment of migraine – report of an EFNS task force. Eur J Neurol. 2006;13: 560–572.
 26. Soldin OP, et al. Triptans in Pregnancy. Ther Drug Monit. 2008;30:5–9.
 27. Hutchinson S. Women’s Issues and Migraine. The Pain Practitioner. 2007;17(1):47-51.
 28. Hashizume M, et al. Stress and psychological factors before a migraine attack: A time-based analysis. Biopsychosoc Med. 2008;2:14.
 29. Nazari F, et al. Migraine and its relation with lifestyle in women. Pain Pract. 2010;10(3):228-34.
 30. Wacogne C, et al. Stress, Anxiety, Depression and Migraine. Cephalalgia. 2003;23: 451–455.
 31. Lay CL, Payne R. Recognition and treatment of menstrual migraine. Neurologist. 2007;13(4):197-204.
 32. Aktümsek A ve ark. Agaricus bisporus (Lange) Sing.’un Yağ Asidi Bileşimi. Tr. J. of Biology. 1998;22:75-79..
 33. Baydar H ve Turgut İ. Yağlı tohumlu bitkilerde yağ asitleri kompozisyonunun bazı morfolojik ve fizyolojik özelliklere ve ekolojik bölgelere göre değişimi. Tr. J. of Agriculture and Forestry. 1999;23 (ek sayı 1):81-86.
 34. MacGregor A. Migraine & other headaches. Family Doctor Publication. 2006.
 35. Frith A. Coping with headaches and migraine. Sheldon Press. 2009.
 36. Ford-Martin P. The everything health guide to migraines. Adams Media. 2008.
 37. Siva A. Migren. Baş, Boyun, Bel Ağrıları Sempozyum Dizisi. 2002;30:39-50.
 38. Henry KA and Bossis AP. Questions & Answers. Jones and Barlett Publishers. 2009.
 39. MacGregor A. Understanding migraine & other headaches. UK. The British Medical Association. 1988. 200p.
 40. Baş Ü ve Taşkıran H. Yoga nedir ve etkileri nelerdir? Fizyoterapi-Rehabilitisyon. 1996;8(3):53-56.
 41. John PJ, et al. Effectiveness of Yoga Therapy in the Treatment of Migraine Without Aura: A Randomized Controlled Trial. Headache2007;47:654-661
 42. Özveren H. Ağrı Kontrolünde Farmakolojik Olmayan Yöntemler Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Dergisi. 2011:83-92.
 43. Cabıoğlu MT. Akupunktur ile ağrıkontrolü ve nörotransmitterler. Genel Tıp Derg 2008;18(2):93-98.
 44. http://hbogm.meb.gov.tr/modulerprogramlar/kursprogramlari/gida/moduller/vitaminlervemineral_maddeler.pdf (Son erişim tarihi: 17.05.2013)
 45. http://ods.od.nih.gov/factsheets/Magnesium-HealthProfessional/ (Son erişim tarihi: 17.05.2013)
 46. Ercan P ve El SN. Koenzim Q10’un beslenme ve sağlık açısından önemi ve biyoyararlılığı. Tubav Bilim Dergisi. 2010;3(2):192-200.
 47. Matur Z ve Gülşen Parman Y. Botulinum toksininin nörolojide kullanım alanları. Klinik Gelişim. 2010;2:121-127.
SSS KAYNAKLAR