MİGREN HAKKINDA / Migren ne sıklıkta görülür?

Gelişmiş ülkelerde yapılan migren prevalans çalışmaları bu tür baş ağrısının erişkin kadınlarda %12–24; erkeklerde ise %5–12 oranlarında görüldüğünü göstermektedir. 6

Ülkemizde gerçekleştirilen çok merkezli bir baş ağrısı epidemiyolojisi çalışmasında, 18-65 yaş grubundaki her 6 kişiden birinde migren olduğu bulunmuştur.Yani ülkemizde migren görülme sıklığı %16.4’tür. Migren sıklığı kadınlarda erkeklerden 3 kat fazladır.7

Toplumumuzda migren kadınlarda en sık 18-55 yaş grubunda görülür.7Öte yandan öğrenim düzeyi düşük, eşinden ayrılmış veya dul olanlarda migren daha yüksek oranlarda görülürken, genelde sosyoekonomik düzey açısından migren prevalansı önemli bir farklılık göstermemektedir.6 Migren, köy ve kasabalarda yaşayanlara kıyasla şehirlerde yaşayanlarda 3 kat daha fazla görülür. Ülkemizde en sık Doğu Anadolu Bölgesi'nde, en az da Ege Bölgesi'nde migren görülür.7

Kadınlar migrenin iş, okul ve evdeki performanslarına engel olduğunu ve sosyal aktivitelere katılmalarını önlediğini bildirmektedir. Hafif veya şiddetli migrene bağlı iş görememe erkeklere kıyasla kadınlarda 2 kat daha fazladır.8

Migren en fazla iş gücü kaybına yol açan baş ağrısı hastalığıdır.9Ülkemizde 2008 yılında, 21 ilde yapılan ve 5323 kişiyi kapsayan çalışmada ayda 4 ve üzeri atak geçiren hastaların oranı %50’yi aşmaktadır. Bu atakların yaklaşık 35 saat sürdüğü saptanmıştır. Ayrıca ülkemizde hastaların %93’ü orta veya ağır şiddetli, yani engelleyici (iş görmezliğe neden olan) olan migren atağı geçirmektedir. 7ELT1122