MİGREN HAKKINDA / Migren Nedir?

Migren, binlerce yıldan beri bilinen bir hastalıktır. Migren terimi M.S. ikinci yüzyılda Yunanca’da yarım baş ağrısı anlamına gelen “hemicrania” kelimesinden türetilmiştir. Migrenin sık görülen diğer baş ağrılarından ayrımı ise ilk olarak 1783 yılında Tisso tarafından yapılmıştır. 1 

Migren, ataklarla seyreden ve ataklar arasında belirti göstermeyen kronik bir başağrısı tipidir. Baş ağrısı ve eşlik eden belirtiler, migrenli kişinin yaşantısını her zamanki gibi sürdürmesini engeller ve belirgin bir iş görmezliğe yol açar. Migren atakları tedavi edilmez ya da yapılan tedavi etkin olmazsa 4-72 saat sürebilir.2

Migren ağrıları, kişinin günlük yaşam aktivitelerini engelleyecek derecede ve başın hareketleri ile artan ağrılardır.2  Migrende, genellikle zonklayıcı ve sıklıkla tek taraflı, şiddetli baş ağrısı atakları görülür.3  Ağrı sırasında bulantı ve zaman zaman kusmaya rastlanır. Hastalar ışık ve ses gibi çevreden gelen uyaranlardan rahatsız olur.2  Bu bulguların bir arada değerlendirilmesi tanı için önemlidir, fakat her atakta ve her hastada aynı bulgular bulunmayabilir.3ELT1122